WERKING

Wij selecteren voor u een gemotiveerde werkkracht.

Wij factureren per gepresteerd uur, een transparant en overzichtelijk systeem dat u toelaat de prestaties en facturaties goed op te volgen. U betaalt geen forfait waardoor u niet het risico loopt dat er verborgen (hoge) kosten worden aangerekend waar geen effectieve prestaties tegenover staan.

We stellen, in samenspraak, voor uw werf een grondplan en takenlijst op.

Met de registratieformulieren behoudt u een eenvoudig overzicht van de prestaties. Op deze formulieren kunnen ook opmerkingen worden genoteerd waaraan we gevolg trachten te geven.

Een voorziene poetsbeurt wordt ook gepresteerd. Bij afwezigheid wegens ziekte of vakantie zorgen we voor de gepaste vervanging indien gewenst.

Opvolging via onze kwaliteitscontroles. Jaarlijks worden er minimum een aantal kwaliteitscontroles uitgevoerd bij enkele van onze klanten.

Wij werken nooit met onderaannemers, u kan er zeker van zijn dat alle wettelijke en sociale verplichtingen zijn voldaan en u geen enkel risico loopt op enige aansprakelijkheid terzake.